Persoanelor ce pleacă în UE

Pentru informarea călătorilor care vizitează statele-membre ale Uniunii Europene.

Începînd cu decembrie 2008 au intrat în vigoare noi norme de scutire de la plata taxelor vamale la import, pentru persoanele fizice care întră în UE.

Noile norme prevăd:

  • creşterea pragului financiar actual de la 175 EUR la 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, şi la 300 EUR pentru cele care călătoresc pe cale terestră şi pe căile navigabile interioare. Pragul financiar mai mic pentru acestea din urmă, ţine seama de situaţia specială a statelor membre care au frontiere terestre cu ţările în care preţurile sînt mult mai mici decît în UE.
  • eliminarea limitelor cantitative la parfum, apă de toaletă, cafea şi ceai (ceea ce semnifică că acestor produse li se vor aplica pragurile financiare).
  • creşterea limitelor cantitative pentru vinul nespumos de la 2 la 4 litri.
  • introducerea unei limite cantitative de 16 litri la importurile de bere.
  • posibilitatea acordată statelor membre de a reduce limitele cantitative la produsele din tutun (de exemplu pentru ţigări de la 200 la 40) în scopul sprijinirii politicilor de sănătate.
  Prima opţiune A doua opţiune
Produse din tutun 200 de ţigări sau
100 de ţigări de foi, sau
50 de trabucuri, sau
250 de grame de tutun.
40 de ţigări sau
20 de ţigări de foi, sau
10 trabucuri, sau
50 de grame de tutun.
Băuturi alcoolice - În total 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de peste 22% vol sau alcool etilic nedenaturat de cel puţin 80% vol. sau
în total 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de cel mult 22% vol.
- În plus, 4 litri de vin nespumos şi până la 16 litri de bere (doar pentru TVA şi accize).
Combustibil Pentru toate mijloacele de transport cu motor, carburantul din rezervorul standard şi o cantitate de carburant de până la 10 litri în bidon.
Toate celelalte bunuri, inclusiv parfum, cafea sau ceai Până la o valoare de 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, pînă la o valoare de 300 EUR pentru ceilalţi călători.

De exemplu, în cel mai bun caz, persoanele care călătoresc pe calea aerului pot importa fără plata taxelor vamale 200 de ţigări, 1 litru de băuturi spirtoase, 4 litri de vin, 16 litri de bere şi alte bunuri în valoare de 430 EUR (jucării, parfumuri, dispozitive electronice ...)

Se vor aplica taxe vamale valorii bunurilor care depăşesc limitele respective. Valoarea unui bun individual nu poate fi însă divizată.

Cu referire la mijloace băneşti, reamintim, că pentru a preveni spălarea banilor şi finanţarea actelor teroriste, calatorii care intră sau ies în/din UE trebuie sa declare autoritarilor vamale sumele de bani mai mari de 10.000 Euro (sau echivalentul în altă valută).

Informaţii suplimentare puteţi găsi la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Noi reglementări pentru importul de produse de origine animală în ţările UE

Începînd cu 1 mai 2009, Uniunea Europeană introduce noi reglementari pentru importul de către călători a produselor de origine animală.

Conform noii redacţii modificate a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 745/2004 din 16 aprilie 2004, călătorilor le este interzis importul în Uniunea Europeană a produselor din carne şi lapte în bagajul de mînă şi în coletele poştale. Excepţie constituie importul de produse din carne sau lapte din Croaţia, Franţa, Insulele Feroe, Groenlanda şi Islanda, cu condiţia ca cantitatea acestor produse să nu depăşească 10 kilograme.

De asemenea, excepţia se aplică în ceea ce priveşte hrana pentru copii, precum şi alimentele pentru persoanele care au nevoie de un regim alimentar special. Este permisă introducerea a numai 2 kg. de asemenea produse, care să îndeplinească următoarele condiţii:

  • nu necesită temperatură de refrigerare înainte de deschidere;
  • sunt ambalate de producător pentru comercializare direct către consumatorul final, cu indicarea mărcii comerciale înregistrate;
  • ambalajul este intact, cu excepţia cazului în care conţinutul este utilizat în acel moment.

Călătorilor le va fi permis de a introduce şi pînă la 20 kg. de peşte şi produse de mare.

Pentru alte produse, cum ar fi mierea, stridiile proaspete şi melcii la fel este stabilită restricţia cantitativă de pînă la 2 kg.

Noile restricţii nu se aplică produselor de origine animală transportate între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sau introduse din Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino şi Elveţia.

Această măsură este introdusă de autorităţile europene în scopul de a preveni răspîndirea oricăror infecţii, care pot dăuna sănătatea oamenilor şi animalelor, fiind constatat că produsele alimentare importate pot fi surse potenţiale de focare de epidemii de boli periculoase. Astfel odată cu interzicerea importului de produse din carne şi lapte, autorităţile Uniunii Europene acordă o atenţie deosebită rolului publicului în asigurarea securităţii populaţiei.

Broşuri cu informaţii speciale despre restricţiile care vor intra în vigoare din 1 mai 2009 cu privire la introducerea produselor din carne şi lapte sînt deja distribuite în aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei a statelor membre ale Uniunii Europene şi sunt accesibile publicului larg.

Convertor valutar