Importul şi exportul de bunuri

Informaţia detaliată cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice este prevăzută în următoarele acte normative:

Controlul vamal

Controlul vamal

Lista mărfurilor a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice de o singură dată se efectuează fără achitarea drepturilor de import

Codul Denumirea poziţiei Cantitatea  
1 2 3 4
2203 Bere fabricată din malţ 5 litri
2204-2208 90 Vinuri naturale din struguri, inclusiv vinuri alcoolizate; must din struguri, altul decît cel de la poziţia 2009; vermuturi; băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi spirtoase 2 litri
2402 Ţigări de foi, trabucuri 50 bucăţi
Ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun 200 bucăţi
42 Obiecte din piele: articole de voiaj, genţi şi alte produse similare 3 unităţi
43 Blănuri naturale şi articole din blană; blănuri artificiale 1 unitate
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate şi croşetate 3 unităţi
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît cele tricotate sau croşetate 3 unităţi
64 Încălţăminte 2 perechi
8471 Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi ale acestora 1 unitate
8520 Magnetofoane, radiomagnetofoane, radiomagnetofoane auto, playere audio 1 unitate
8521 Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice 1 unitate
8525 Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video 1 unitate
8525 20 910 Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepţie pentru radiofonia celulară (telefon mobil) 2 unităţi
90 Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice 1 unitate din grupă
91 Ceasuri de toate tipurile 3 unităţi
9004 Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole similare 4 unităţi
Convertor valutar