Fotografiere⁄filmare în aeroport

Centrul de asistenţă pentru obţinerea autorizaţiei de filmare/fotografiere

Aeroportul Internaţional Chişinău a deschis un centru de deservire complexă a tuturor solicitanţilor care doresc să obţină autorizaţia de a filma/fotografia la Aeroportul Chişinău. Aeroportul Internaţional Chişinău va efectua următoarele formalităţi în numele solicitantului:

 • escortarea şi supervizarea, în scopuri de securitate, în zonele cu acces limitat ale Aeroportului;
 • solicitarea eliberării permisului de securitate pentru zonele cu acces limitat şi procesarea datelor pentru obţinerea acestuia;
 • suport tehnico-electric de bază;
 • solicitarea autorizaţiei şi procesarea actelor aferente.
Filmare/Fotografiere în Aeroport

În vederea prestării serviciilor complexe, este percepută taxa în avans pentru filmare/ fotografiere. Plata în cauză trebuie să fie achitată integral cu, cel puţin, două (2) zile lucrătoare anterior dăţii filmării propriu-zise. Tarifele de mai jos sunt stabilite pentru o sesiune de filmare/fotografiere cu o durată maximă de 2 ore, pentru un interval al activităţii de la orele 08:00 pînă la 17:00, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

  Zonele cu acces limitat Zona cu acces nelimitat
Filmare şi/sau fotografiere comercială 3120 lei ( TVA inclus) pentru o sesiune de filmare/fotografiere 1080 ( TVA inclus) pentru o sesiune de filmare/fotografiere

Pentru mass media aceste servicii sunt gratuite. (Atenţie! Excepţie fac proiectele comerciale) Este necesar de a remite o notificare cu, cel puţin, două (2) zile lucrătoare anterior dăţii filmării propriu-zise.

Plăţile pot fi efectuate la următoarea adresă: Bd Dacia 80/3, Administraţia “AVIA INVEST” SRL, Contabilitatea (tel.: +373 22529383)

Termeni şi condiţii

 1. Companiile sau persoanele fizice care solicită serviciile în cauză trebuie să consimtă la remiterea unei copii a produsului finit Aeroportului Internaţional Chişinău, în scopuri de arhivare.
 2. Utilizarea imaginilor şi logo-urilor Aeroportului Internaţional Chişinău pentru materiale de marketing din filme sau imagini trebuie să fie aprobată de către Aeroportul Internaţional Chişinău. Filmele sau imaginile nu trebuie să fie folosite într-un mod care ar putea afecta negativ reputaţia sau imaginea Aeroportului. Decizia finală privind faptul eventualei cauzări a vreunui efect advers îi va aparţine Aeroportului Internaţional Chişinău.
 3. Aeroportul Internaţional Chişinău îşi rezervă dreptul de a refuza orice solicitare din orice motiv, fără a se limita la încălcarea acestor Termene şi Condiţii. Aeroportul Internaţional Chişinău, de asemenea îşi rezervă dreptul de a-şi retrage autorizaţia acordată şi a opri şedinţele de filmare sau fotografiere în orice moment, fără a invoca vreun motiv oarecare şi toate persoanele implicate vor fi rugate să părăsească imediat zonele aeroportuare vizate. Aeroportul Internaţional Chişinău nu va purta răspundere pentru pierderile de orice gen, inclusiv cele financiare, ale oricărei companii sau persoane fizice.
 4. În cazul în care aplicantul solicită să filmeze sau să facă fotografii, care vor conţine imagini ale persoanelor cu drept la protecţie de stat, în zonele cu acces limitat ale aeroportului, realizarea acestora poate fi efectuată doar ulterior aprobării prealabile din partea Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (în temeiul Legii privind “Serviciul Protecţie şi Pază de Stat” № 134 din 13. 06. 2008).
 5. În cazul în care aplicantul solicită să filmeze sau să facă fotografii, care vor viza deservirea unei curse private, în zonele cu acces limitat ale aeroporului, realizarea acestora poate fi efectuată doar ulterior aprobării prealabile  din partea beneficiarului oficial al zborului charter.
 6. Solicitantul va despăgubi Aeroportul Internaţional Chişinău pentru reclamaţii, tranzacţii, pagube, pierderi (inclusiv pentru toate pierderile indirecte sau cele produse în consecinţă), costuri (inclusiv costurile de judecată în bază de indemnizaţie avocat-client) şi cheltuieli de orice natură, care decurg în mod rezonabil din sau în consecinţa activităţii sale de filmare/fotografiere sau din aceste Termene şi Condiţii.
 7. În cazul anulării şedinţei de filmare/fotografiere de către solicitant, suma achitată Aeroportului Internaţional Chişinău nu va fi rambursată.
 8. În cazul în care aplicantul solicită amînarea filmării/fotografierii, Aeroportul Internaţional Chişinău va examina cererea în cauză, doar dacă aceasta este făcută cu cel puţin 24 de ore de la data şi ora iniţială preconizată pentru şedinţa de filmare/fotografiere. Orice solicitare de amînare remisă cu mai puţin de 24 ore va fi considerată ca anulare şi solicitantul va trebui să depună o nouă cerere.
 9. Aeroportul Chişinău îşi rezervă dreptul de a opera oricînd modificări şi completări vizavi de oricare dintre taxe şi/sau aceste Termene şi Condiţii, fără notificări prealabile.

RESTRICŢII DE FILMARE/FOTOGRAFIERE

 1. Puteţi solicita permisiunea de a filma şi fotografia oriunde în Aeroport, cu excepţia următoarelor locaţii:
  • Pista de decolare/aterizare
  • Zona de procesare a bagajelor
  • Turnul de control
  • Zona de dinaintea controlului de frontieră în Sala de plecări
  • Punctele de control de frontieră/vamal
  • Drumul de acces pe perimetrul aeroportuar
  • Punctele de control de securitate.
 2. Echipei de fimare/fotografiere i se va permite accesul pe teritoriului Aeroportului, doar în cazul cînd personalul solicitantului nu va depăşi numărul de 6 persoane.
 3. Aplicantul trebuie să fie conştient că aprobarea cererilor depuse va fi considerată ca suport indirect al proiectului şi, astfel, este important de menţionat că Aeroportul Internaţional Chişinău nu va susţine proiecte care:
  1. descriu sau prezintă Aeroportul Republicii Moldova într-o lumină defavorabilă sau într-o altă manieră care ar putea afecta reputaţia Aeroportului Republicii Moldova;
  2. sunt de natură politică;
  3. sunt foarte critice privitor la alte ţări sau persoane;
  4. încalcă principiile de bază ale Aeroportului Chişinău;
  5. denotă sau provoacă disensiuni de ordin rasial, religios ori cultural; sau
  6. promovează un stil de viaţă antisocial sau susţine activitatea criminală.
 4. Animalelor li se interzice accesul pe teritoriul Aeroportului.

ASIGURAREA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII

Preocuparea majoră a Aeroportului Internaţional Chişinău constă în asigurarea securităţii tuturor persoanelor care se află pe teritoriul său. Mai jos e lista regulilor de asigurare a siguranţei şi securităţii pe care personalul solicitantului trebuie să le respecte cu stricteţe.

 1. Personalul solicitantului este responsabil pentru propria securitate în Aeroport şi trebuie să asigure securitatea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Aeroportului.
 2. Toţi membrii echipei de filmare sau fotografiere trebuie să fie întotdeauna în posesia permiselor lor de vizitatori, purtate la un loc vizibil, ori de cîte ori se află în zonele Aeroportului cu acces limitat. Cînd aceste persoane se află pe teritoriul Aeroportului, Aeroportul Internaţional Chişinău şi personalul de securitate îşi rezervă dreptul de a efectua, la întîmplare, în orice moment, controale ale lucrurilor personale sau echipamentelor.
 3. În scopuri de securitate, toate lucrurile personale şi echipamentele trebuie să fie în permanentă supraveghere.
 4. Orice persoană considerată ca fiind o ameninţare pentru toţi acei care se află pe teritoriul Aeroportului va părăsi imediat acest teritoriu, fiind însoţită de personalul vizat.
 5. Personalul aplicantului se va asigura că procesul de filmare sau fotografiere să nu împiedice activităţii aeroportuare sau să nu submineze operaţiunile aeroportuare or să cauzeze întîrzieri în efectuarea acestora.
 6. Recuzitele şi/sau echipamentele de filmare vor fi pasibile de aprobare, în dependenţă de spaţiul disponibil în cadrul locaţiei alese pentru filmări şi dacă acestea vor împiedica sau crea întîrzieri în desfăşurarea activităţii operaţionale aeroportuare.
 7. Utilizarea substanţelor explozibile şi pirotehnice în Aeroport şi teritoriile aferente este strict interzisă.

FILMĂRILE ŞI ORELE DE ACTIVITATE

Pentru ca toate persoanele să se bucure de timpul şi experienţa petrecută în Aeroport, activităţile de filmare/fotografiere nu trebuie să împiedice sau să submineze efectuarea operaţiunilor aeroportuare de zi cu zi.

 1. Dacă efectuarea filmărilor este aprobată, acestea trebuie finisate pînă la ora indicată de către Aeroportul Internaţional Chişinău şi echipa de filmare trebuie să se asigure că locaţia şi facilităţile folosite sînt curate şi eliberate.
 2. Solicitanţii care au primit autorizaţia de a filma/fotografia trebuie să se asigure că nu vor spori nivelul de poluare fonică sau alt gen de poluare care ar putea cauza deranj persoanelor care se află în Aeroport or pe teritoriile adiacente.

UTILIZAREA FACILITĂŢILOR/LOCURILOR DE FOLOSINŢĂ PUBLICĂ

 1. Personalului aplicantului i se solicită de a înainta o cerere, în cazul în care doreşte să închirieze careva facilităţi sau locuri de folosinţă publică puse la dispoziţie de către Aeroport. Aeroportul Internaţional Chişinău va oferi suport tehnico-electric de bază şi, dacă aplicantul necesită o capacitate electrică mai mare sau efectuarea lucrărilor de pozare a cablului, atunci acesta va angaja doar serviciile tehnice, de întreţinere şi iluminare ale Aeroportului.
 2. Aeroportul Internaţional Chişinău îşi rezervă dreptul de a interzice utilizarea facilităţilor şi/sau locurilor de folosinţă publică fără notificare prealabilă.
 3. Echipa de filmare trebuie să aibă grijă şi să utilizeze în mod corespunzător facilităţile şi locurile de folosinţă publică puse la dispoziţie. Dacă, în timpul procesului de filmare, se aduc daune materiale proprietăţii Aeroportului, atunci costurile de despăgubire vor fi acoperite de către compania care efectuează filmările.
 4. Mutarea poziţiei, înlocuirea sau modificarea oricăror elemente/trăsăturilor funcţionale ale încăperilor Aeroportului sînt strict interzise.
 5. Personalul solicitantului trebuie să se asigure că toate instrucţiunile şi verificările privind asigurarea securităţii au fost respectate şi efectuate înainte de folosirea facilităţilor.
 6. Toate echipamentele de filmare şi fotografiere vor fi supuse inspecţiilor de către Aeroportul Internaţional Chişinău. Generatoarele, de asemenea, vor fi verificate de către Aeroportul Internaţional Chişinău, dat fiind că acestea pot cauza accidente incendiare sau electrice. Tot utilajul care nu a fost aprobat va fi scos imediat de pe teritoriul Aeroportului.

RESPONSABILITATE

 1. Aeroportul Internaţional Chişinău nu va purta răspundere pentru traumele sau decesele survenite din cauza neglijenţei sau nerespectării regulilor de securitate de către partea implicată în efectuarea oricăror activităţi pe teritoriul Aeroportului.
 2. Aeroportul Internaţional Chişinău nu acceptă responsabilitatea pentru reclamaţiile care ar putea apărea în urma survenirii unor traume sau decese în timpul procesului de filmare/fotografiere, în cazul cînd aceste urmări au survenit ca rezultat al încălcării de către solicitant a regulilor de securitate.

CERERE DE OBŢINERE A AUTORIZAŢIEI DE FILMARE / FOTOGRAFIERE

 1. Modelul cererii de obţinere a autorizaţiei de filmare/fotografiere poate fi descărcat de pe www.airport.md. Cererile pentru accesul zonele cu acces limitat trebuie depuse cu cel puţin 5 şi, respectiv, 7 zile (cu excepţia zilelor de sîmbătă, duminică şi a sărbătorilor publice), înaintea zilei filmărilor/fotografierii propriu-zise.
 2. Cererile la care nu se vor anexa informaţiile/documentele solicitate vor fi considerate incomplete şi nu vor fi procesate.
 3. O ofertă completă trebuie să fie remisă împreună cu cererea. Oferta trebuie să includă scopul filmărilor/fotografierii, un rezumat al istoriei vizate (dacă e aplicabil) şi modul în care Aeroportul va fi prezentat în scenariul, sau descris (dacă e aplicabil). Solicitanţii vor informa în prealabil Aeroportul Internaţional Chişinău despre eventualele modificări de conţinut, obţinînd aprobarea acestora.
 4. Aplicanţii care solicită utilizarea cascadoriilor periculoase şi complicate trebuie să remită, împreună cu cererea, o descriere şi un plan de acţiune detaliate, precum şi aprobările de rigoare ale autorităţilor relevante. Anterior activităţii preconizate, solicitanţii trebuie să prezinte Aeroportului Internaţional Chişinău o listă a măsurilor de securitate şi precauţie pe care le vor lua în timpul filmărilor.
 5. Aeroportul Internaţional Chişinău va contacta doar solicitanţii care au obţinut permisiunea de filmare/fotografiere. Autorizaţia în cauză va fi valabilă doar după achitarea plăţii corespunzătoare în favoarea Aeroportului Internaţional Chişinău, prin intermediul subdiviziunii financiare.
Descarcă Modelul de cerere

Vă rugăm să adresaţi cererea Dvs. de obţinere a autorizaţiei de filmare şi fotografiere către Serviciului Marketing al Aeroportului Internaţional Chişinău pe adresa electronică hotline@airport.md sau la numărul de telefon (+373 22) 811533.

Convertor valutar