Taxele aeroportuare

Nr. Denumirea serviciului Unitatea de măsură Mărimea taxei
1. Taxa de aterizare

Pentru fiecare decolare sau aterizare, efectuate în perioada dintre ultima duminică a lui martie şi ultima duminică a lui octombrie (perioada de vară), de la ora 20 pînă la ora 6, şi, de asemenea, în perioada dintre ultima duminică a lui octombrie şi ultima duminică a lui martie (perioada de iarnă), de la ora 18 pînă la ora 7, ora locală, valoarea taxei e mai mare cu 20%.
 • Perioada de iarnă: de la 16:00 pînă la 05:00 UTC
 • Perioada de vară: de la 17:00 pînă la 03:00 UTC
Euro per tonă MTOW 7,00
2. Taxa pentru deservirea pasagerilor Euro per pasager 6,2
3. Taxa pentru asigurarea securităţii aeronautice  
- aeronave de pasageri Euro per pasager la plecare 2,5
- aeronave cargo Euro per tonă încărcătură, poştă 5
- aeronave fără încărcătură comercială Euro per tonă MTOW 0,3
4. Taxă pentru staţionarea supra termen

Termenul de staţionare preconizat: 3 ore pentru aeronavele de pasageri şi 6 ore pentru aeronavele cargo
Euro per tonă MTOW/ 24 ore 1,71
5. Taxă pentru modernizarea aeroportului Euro per pasager la plecare 9

Serviciile adiţionale
acordate la deservirea navelor aeriene ce operează curse în afara orarului
sezonier de zbor aprobat

1.    Plata pentru deservirea aeronavelor care operează curse (flights) în afara orarului sezonier de zbor aprobat se stabileşte în mărime de 1000 euro (fără TVA) per cursă, iar pentru aeronavele cu MTOW mai mică de 2 tone inclusiv, în mărime de 50 euro (fără TVA) per cursă.

2.    Punctul 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

 • curse fără încărcătură comercială;
 • aterizări tehnice (technical landing);
 • pentru utilizarea Aeroportului Chişinău în calitate de aerodrom de rezervă;
 • curse cu destinaţie medico-sanitară (ambulance flights);
 • aterizări de urgenţă (emergency landing);
 • curse care întrunesc concomitent următoarele condiţii: MTOW de minimum 20 tone la un număr de cel puţin 30 pasageri la bord.

3.    Deservirea aeronavelor care operează curse în afara orarului sezonier de zbor aprobat include:

 • paza individuală a navelor aeriene;
 • ghidarea navelor aeriene;
 • staţionarea aeronavelor supralimită pentru o perioadă de pînă la 24 ore (fără utilizarea Taxei pentru staţionarea aeronavei);
 • procesarea membrilor de echipaj înainte şi după zbor prin punctul de trecere a pasagerilor din sala VIP;
 • oferirea camerei de odihnă pentru membrii de echipaj (crew lounge).

 Serviciile descrise mai sus se acordă pentru cursele menţionate în punctul 1 cu excepţia aeronavelor cu MTOW mai mic de 2 tone inclusiv.

4.    Plata pentru serviciile de acordare a transportului specializat de deservire a aeronavelor. (Costul deservirii se calculează în dependenţă de timpul real de utilizare a transportului specializat).

N/o Serviciul Unitatea de măsură Plata,EURO
(fără TVA)
Nr.
inv.
1. Acordarea autospeciale de stins incendii 15 minute sau o parte a lor  100,0*; **; *** 3260
3261
16175
2. Acordarea transport autoîncărcător 15 minute sau o parte a lor  15,0** 1996
23516
3. Acordarea vehicul cu un platou de ridicare 15 minute sau o parte a lor  30,0** 16420
16423
16363

*   fără costul apei, spumogenului utilizat şi altor consumabile aferente;

**  p/u oferirea transportului specializat de deservire a aeronavelor, pentru care începutul sau sfîrşitul operaţiunii se efectuează în perioada dintre orele 22.00-6.00 (ora locală), plata aplicată se măreşte cu 20%;

*** în cazul alimentării cu combustibil a aeronavei în care sînt îmbarcaţi pasageri,operaţiunea este obligatorie.

Contacte:

Secţia taxe aeroportuare

Telefon: (+373 22) 525 981
e-mail: dispsbor@airport.md

Prelucrarea unei tone de încărcătură pe peron:

 • 90 Euro per tonă de încărcătură (fără TVA)
 • 45 Euro per tonă de încărcătură de transfer (fără TVA)

Prelucrarea unei tone de încărcătură la depozit:

 • 70 Euro per tonă de încărcătură (fără TVA)

Contacte:

Cargo Depozit

Telefon: (+37322)525012
e-mail: depozit@airport.md

Convertor valutar